Jogosultsági ügyek

Az új tervezői, illetve szakértői kérelem menete:

A kitöltendő űrlapot „Kérelem új engedély megadásához (tervező, szakértő)” (nyomtatványok menüpont alatt a 3.) kitöltve és aláírva a mellékletekkel együtt kell benyújtani. A következőket kell mellékelni:

• Végzettséget igazoló dokumentum (magyar nyelvű) • szakmai önéletrajz (magyar nyelvű) • Hatósági erkölcsi bizonyítvány (eredeti) • Befizetésről szóló igazolás

Jogszabály: a 266/2013.(VII. 11.) évi kormányrendelet 1. számú mellékletében az összes kérelmezhető szakterület megtalálható a szükséges végzettség és gyakorlati idő megadásával.

A tervezői, illetve szakértői jogosultság kamarai tagsághoz kötött. (nyomtatványok:  6. „Jelentkezési lap kamrai tagsághoz”)

A jogosultság megszerzéséhez a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet vizsgakötelezettséget ír elő.

Ha korábban tett jogosultsági vizsgát, abban az esetben felmentést kérhet az vizsga általános része alól a www.mmk.hu beszámoló-vizsga menüpont alatt található felmentési kérelmeknél.

Éves kamarai tagdíj: 70.000 Ft

Műszaki vezetők, műszaki ellenőrök:

Új kérelem menete:

A kitöltendő űrlapot „Műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető kérelem ” (nyomtatványok menüpont alatt az 1.) kitöltve és aláírva a mellékletekkel együtt kell benyújtani.

Előzetes bírálatra az alábbiakat kell mellékelni:

• végzettséget igazoló dokumentumot (magyar nyelvű),

•  OKJ ME bizonyítványt (ha van),

•  szakmai önéletrajzot,

•  gyakorlati idő igazolását (266/2013. kormányrendelet 12. § (1) A szakmai gyakorlat igazolásaként csak közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat fogadható el (munkáltatói, vagy az építési szakmai érdekképviseleti szerv által kiadott igazolás, továbbá munkavégzésre irányuló szerződés, szakmagyakorlási tevékenységet végző személy vagy cég, vagy mentori címmel rendelkező szakmagyakorló által kiállított igazolás), amely tartalmazza a gyakorlat időtartamát, a végzett munkák megnevezését, a folytatott tevékenység leírását.) (11. számú nyomtatvány)

•  hatósági erkölcsi bizonyítványt (eredeti)

MV, ME jogosultságokhoz elég a nyilvántartott státusz, nem szükséges a kamarai tagság.

A jogosultság megszerzéséhez a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet vizsgakötelezettséget ír elő.

Ha korábban tett jogosultsági vizsgát, abban az esetben felmentést kérhet az vizsga általános része alól a www.mmk.hu beszámoló-vizsga menüpont alatt található felmentési kérelmeknél.

Éves kamarai nyilvántartási díj: 56.000 Ft

Jogszabály: 266/2013. évi kormányrendelet (mellékletében az összes MV és ME szakterület megtalálható a szükséges végzettség és gyakorlati idő megadásával)

Díjak: A kérelmek eljárási díja: 30.000 Ft egy jogosultság kérelme esetén, 2 vagy annál több esetén 40.000 Ft.

Befizetés átutalással történik számlaszámunkra: 11746005-20009393 .

Atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértői engedély : A kitöltendő űrlapot „Atomenergia szakértő – engedélykérelem” (nyomtatványok menüpont alatt a 7.), a minősítési ügyrendben (nyomtatványok menüpont alatt a 8.) felsorolt dokumentumokkal együtt kell benyújtani. eljárási díja: 51.000 Ft