Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alapján:

Az építészeti-műszaki tervezőknek, szakértőknek, építési műszaki ellenőröknek és a felelős műszaki vezetőknek kötelező továbbképzést kell teljesítenie.

  1. A jogosultsági vizsga és a beszámolóval végződő kötelező továbbképzés: A jogosultság megállapítását megelőzően.

A beszámoló célja annak vizsgálata, hogy a szakmagyakorló kellő mértékben ismeri-e
a tevékenységére vonatkozó jogszabályi környezetet, képes-e a fontosabb jogszabályokat
helyesen értelmezni, rendelkezik-e a szakmagyakorláshoz szükséges ismeretek
alkalmazásában kellő jártassággal.

(további részletek: https://mmk.hu/ugyintezes/vizsga )

  1. Az engedélyek meghosszabbításának feltétele – a fenti kormányrendelet alapján végezhető tevékenységek esetén az ötéves továbbképzési időszakban – a két részből álló kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítése.

2.1 Kötelező szakmai képzés: évente egy alkalommal, a jogosultsági szakterületéhez kapcsolódó szakmai továbbképzésen kell részt venni. 

A képzésekről az alábbi honlapokon tájékozódhat, ill. jelentkezhet:

tmmk.hu/kotelezo-szakmai-tovabbkepzes

https://mmk.hu/kepzesek/szakmai-tovabbkepzes

A Tolna megyei online szakmai továbbképzésekről az érintettek részére jelentkezéssel egybeszerkesztett meghívót küldünk.

Ha a szakmagyakorlónak több jogosultsága is van, akkor is csak évente egy képzésen kell részt venni, de az ötéves ciklus alatt minden szakterületén kell legalább egy továbbképzést teljesíteni.

2.2 Kötelező jogi képzés: az 5 éves időtartam alatt 1 alkalommal kell teljesíteni. Kizárólag online módon lehet jelentkezni. (további részletek: https://mmk.hu/kepzesek/online )

Kérjük a kollégákat, hogy az érvényes jogosultságaik fenntartásáról folyamatosan gondoskodni szíveskedjenek, a hosszabbítást a lejárati idő előtt kezdeményezzék. Javasoljuk, hogy érvényes engedélyét a www.mmk.hu weboldal Névjegyzék rovatában ellenőrizze, ahol a lejárat dátuma is megtalálható.

Továbbá felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a lejárati időn belül továbbképzési kötelezettségeit nem teljesíti, jogosultságát az IIR rendszer automatikusan törli.

Kapcsolataink

mmk
mvm
tolnamegyeikormanyhivatal
tolnamegye
szekszard
kpvk
ddek
kte
hidrlogo
aliscabau
hvmkamara
nvmmk