Budapesten, a Műegyetem aulájában 2022. május 24-én nyújtották át a mérnökképző intézmény jubileumi diplomáit. A BME Villamos és Informatikai Kar vezetése gyémántdiploma adományozásával ismerte el a Pakson élő Kern Sándor értékes, immáron hatvanéves mérnöki tevékenységét.

Kern Sándor 1939. november 25.-én Pakson született, jelenleg is itt él. Középiskolai tanulmányait Pécsett, a Zipernowsky Károly Technikum villamos tagozatán végezte, majd felvételt nyert a Műegyetem villamosmérnöki karára. Felsőfokú tanulmányok után 1962-ben az Országos Villamos-távvezeték Vállalathoz került. Itt – a betanulási időszak után – 1963-ban a magyar-jugoszláv villamos-energia kooperáció állomás vezetője lett a Zala megyei Söjtörön, majd 1965-től az OVIT Tatabányai Üzemvezetőség alállomási csoportvezető mérnöke lett. Munkaköréhez tartozott a nyugat Dunántúl nagyfeszültségű villamos transzformátor-állomásainak üzemeltetése, karbantartása, a rendszer bővítése. Az itt töltött idő alatt épült ki Ausztriával a villamos-energia-kooperáció, amelynek létesítésében, üzembe helyezésében, tevékenyen vett részt, az üzemeltetés megszervezése is az ő feladata volt. Paks kollégánk 1968-70 között – levelező tagozaton – elvégezte a Közgazdaságtudományi Egyetem mérnök-közgazdász szakát. 1974-ben megnősült, a családalapítással egyidejűleg lakó-, és munkahelyet változtatott, Debrecenbe költözött. A Hajdúsági Iparműveknél fejlesztőmérnöki munkakörben feladata volt az akkor még nagyon újnak számító számítástechnika bevezetése a termelés-irányításba. 1977-ben a Hajdú-Bihar Megyei Állami Építőipari Vállalat házgyárában a villamos karbantartás vezetését bízták rá. A házgyárban ekkor indult el a rekonstrukció, melynek részeként az orosz gyártmányú panelgyártó gépsorok villamos vezérlő rendszereit váltották ki a karbantartó részleg által készített berendezésekre. A villamos vezérlés terveit jórészt ő készítette el, és hozzá tartozott a berendezések üzembe helyezése is. Az üzembe helyezések után, annak a panelgyártó üzemnek a vezetője lett, amelyben a rekonstrukció elkészült. Üzemvezetőként a házgyári lakások paneljeinek, valamint az előre gyártott komplett fürdőszobák gyártását irányította. A magas termelési és termelékenységi igény komoly szervezési és technológiai újdonságok bevezetését kívánta meg, amelyben, bár a villamos szakmájától eltért, sikeresen tevékenykedett.
Kern Sándor 1980-ban az épülő Paksi Atomerőmű Vállalatnál (PAV) helyezkedett el, családjával Paksra költözött. Az atomerőműben a Villamos Osztályon műszaki ügyintézőként, később villamos karbantartás vezetőként, majd fejlesztőmérnökként dolgozott. A villamos karbantartás szakterületi vezetőjeként az épülő blokkok villamos berendezéseinek nullrevízióját, a beépítés előtti karbantartását irányította, valamint az üzembe került villamos berendezések karbantartását és a felmerült üzem közbeni meghibásodásokból eredő javítások megszervezését is gondnokolta. 1990-ben a vállalat Minőségbiztosítasi Osztályára került. Az auditori/minőségügyi képzettségek megszerzése után vezető auditor és audit csoportvezető lett. Részt vett az atomerőművi beszállítok nukleáris minősítési rendszerének kidolgozásában, majd a minősítő auditok szervezésében, végrehajtásában. 2006 évi nyugdíjazásáig 158 minősítő auditot és vizsgálatot végzett el. Nyugdíjazása után továbbra is dolgozik, megbízottként több atomerőművi beszállítónál végzett és végez ma is minőségügyi auditokat, minőségbiztosítási feladatokat.

Kern Sándor kollégánk ötvenéves mérnöki tevékenységéért 2012-ben BME Villamos és Informatikai Kar Kari Tanács javaslatára aranydiplomában részesült. Ezt követően, mint a Tolna Megyei Mérnöki Kamara (TMMK) alapító tagja, érdemei elismeréseként 2014-ben Szekszárdon, a TMMK Örökös Tag kitüntetésben részesült. Pakson úgy is ismerik/elismerik kollegánkat, mint a Paksi Református Egyházközség köztiszteletben álló gondnokát, ami számára a legnagyobb kitüntetés.

 

Sipos László József