ENERGETIKAI MÉRNÖK HALLGATÓ, ENERGETIKAI MÉRNÖK TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZAT

Magyar Mérnöki Kamara Energetikai Tagozat Tolna Megyei Szakcsoportja pályázatot hirdet ENERGETIKAI MÉRNÖK TEHETSÉG DÍJ elnyerésére.

A díj adományozásának célja az elnökség által meghatározott témában benyújtott, kiemelkedő színvonalú tanulmány elismerésével az energetikai mérnökhallgatók, pályakezdő fiatal mérnökök szakmai közösségbe illeszkedésének elősegítése.
A pályázatot benyújtani lehetősége van minden a Paks 2 Akadémia 
„Atomerőművi üzemeltetési szakmérnök” képzésen eredményesen részt vett hallgatónak, aki a kiírt témában saját kreatív munkájának hozzáadásával, alapos szakirodalmi áttekintést, összehasonlító elemzést nyújtó művel pályázik. 

A nyertes pályázók díszoklevélben és pályázati díjban részesülnek.

A kiírók éves 50.000-os díjalapot hoznak létre, amiből a legjobbnak ítélt pályamunkát ismerik el.

A pályázatok értékelését a Magyar Mérnöki Kamara Energetikai Tagozat Tolna Megyei Szakcsoportja által létrehozott bírálóbizottság végzi. Amennyiben a szakdolgozat nem magyar nyelvű, úgy magyar nyelvű összefoglalót kérünk.

Ha a pályázattal kapcsolatosan kérdések merülnek fel, az Energetikai Szakcsoport elnökénél, Debreczeni Sándornál lehet érdeklődni az alábbi elérhetőségeken: debreczenis@ovit.hu , 06-20/584-1888.
Érdeklődéssel és bizalommal várjuk fiatal kollégáink pályázatait.

A pályázathoz szükséges mellékletek:
– Pályázati jelentkezési lap
– Pályamunka
– Egy oldalas összefoglaló a pályamunkáról
– Szakmai önéletrajz

PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSI SZEMPONTOK

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 15.

A pályázat benyújtása elektronikus úton a tmmk@tolna.net e-mail címre.

A díjakat az oklevéllel együtt, a Tolna Megyei Mérnöki Kamara éves Taggyűlésén adjuk át.