ZIELINSKI SZILÁRD DÍJ

Az MMK kitüntetést alapított az 1923. évi XVII. törvény alapján 1924-ben megalakított Mérnöki Kamara első elnöke tiszteletére és emlékezetére. A kitüntetés azok a kamarai tagok kaphatják, akik a kamara elismertetése, eredményes működése érdekében tartósan kiemelkedő tevékenységet fejtettek ki. Emellett bírálati szempont még a kiemelkedő mérnöki tevékenység, mely nyomán magas színvonalú mérnöki alkotások valósultak meg, és a tudományos tevékenység vagy a mérnökök képzése és továbbképzése, mellyel a jelölt hozzájárult a műszaki ismeretek fejlesztéséhez, terjesztéséhez. A Zielinski Szilárd Díj kitüntetésre bármelyik kamarai tag vagy kamarai szerv tehet javaslatot, indoklással ellátva. A díjak száma évenként legfeljebb 4 db lehet. Kollektív alkotócsoport tagjai megosztva is megkaphatják a díjat.

A beérkezett javaslatok közül az MMK elnökéből és alelnökeiből álló kuratórium – kuratóriumi tag érintettsége esetén az elnökség által helyette felkért tisztségviselő – dönt a díj odaítéléséről.

Kérjük, hogy a Zielinski Szilárd Díj megítélésére irányuló javaslatokat, a mellékelt jelölőlapon indoklással legkésőbb 2019. febr. 15-én 16:00 óráig elektronikus úton küldjék meg az MMK főtitkárságának a szollosy.gabor@mmk.hu címre.

Jelölőlap: 

 

A korábbi években díjazottak listáját megtekintheti a következő címre kattintva: Zielinski-díjasok 2000-től