TIERNEY CLARK DÍJ

Az Institution of Civil Engineers (Nagy-Britannia) a Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége ebben az évben ismét meghirdeti a „Tierney Clark Díj” pályázatot. A pályázat díját a bíráló bizottság a tervezés, előkészítés, lebonyolítás és megvalósítás során legjobbnak bizonyuló építőmérnöki alkotásnak ítéli oda.

A nevezés díjtalan, a nevezési nyomtatványért, illetve a pályázathoz szükséges részletes információkért forduljanak az MMK titkársághoz a 455-7084-es vagy a +3630-20-40-798 telefonszámon, illetve a szollossy.gabor@mmk.hu e-mail címen. A nevezési szabályok a www.mmk.hu honlapon találhatók meg.

A pályázatokat a Nevezési Szabályokban meghatározott formában 2018. augusztus 21-ig kell beküldeni a következő címre:

Magyar Mérnöki Kamara

1094 Budapest, Angyal u. 1-3.

A díjak:

 • kétnyelvű (angol-magyar) oklevél az ICE, MMK, TMSZ logóival díszített oklevél, melyet valamennyi, az adott létesítmény megvalósításában résztvevő és a pályázatban megnevezett szervezet nevére külön kiállítunk.

Értékelő Bizottság (ÉB) tagjai:

Az Értékelő Bizottság az Institution of Civil Engineers, a Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége, mint kiíró szervezetek képviselőiből áll.

A díj odaítélése:

Az Értékelő Bizottság (ÉB) tagjai teljes szabadságot élveznek döntéseik meghozatalában. Amennyiben a pályázatra nem érkezik megfelelő színvonalú pályamű, az ÉB nem hirdet eredményt. Megkülönböztetett figyelmet fordítanak az alábbiakra:

 • megfelelés a célnak, eredetiség, esztétikum,
 • racionális anyag és munkaerő gazdálkodás a tervezés és kivitelezés során,
 • átgondolt projekt adminisztráció, munka- és egészségvédelem, gazdaságosság, program szerinti végrehajtás,
 • innovatív és környezetbarát technológiák alkalmazása,
 • a tervezés és a megvalósítás minősége,
 • vevői megelégedettség.

Pályázati feltételek:

Pályázni bármely, építőmérnöki szakterületen megvalósított projekttel, vagy annak valamely jól elhatárolt részével lehet, amennyiben:

 • a projekt helyszíne Magyarországon található;
 • a pályázó(k) Magyarországon bejegyzett cég(ek), vagy magyar állampolgár(ok);
 • a projekt 2017. január 1-je után fejeződött be, vagy igazolással rendelkezik arról, hogy a beadási határidőre a lényegi kivitelezést elvégezték;
 • valamint, ha a pályázat megfelel a nevezési szabályoknak.

Eredményhirdetés és a nyertes pályázatok bemutatása:

Az eredményhirdetésre és a nyertes pályázatok bemutatására ünnepélyes keretek között kerül sor, az Építőmérnök 200 rendezvényhez kapcsolódóan, 2018. szeptember 10-én.

Nevezési szabályok:

 1. A pályázatokat 1 db magyar és 1 db angol nyelvű példányban, elektronikus formában kell benyújtani, az alábbiak szerint:
 • Címlapja a projekt megnevezésével és a pályázók felsorolásával.
 • Kitöltött nevezési űrlap.
 • Összefoglaló, mely nem lehet több 500 szónál.
 • Részletes leírás a projekt céljáról, a tervezés és kivitelezés metodikájáról; arról, hogy miért a bemutatott technológiát választották és valamennyi olyan részletről, melyet a pályamunka beadója a pályázat elbírálásához lényegesnek tart.
 • Egy legfeljebb 6 rajzból álló tervdokumentáció, amely szemlélteti a projekt főbb jellemzőit. A tervrajzokat elektronikusan pdf formátumban kell dokumentálni.
 • 3-6 db színes, vagy fekete fehér fotó a megvalósult pályamunkáról, vagy annak fontosabb részleteiről elektronikusan vagy A/4-es formátumban. A fotókon fel kell tüntetni a pályamű megnevezését, szükség szerint az ábrázolt részlet megadásával.
 1. Az ÉB bármely tagjának kívánságára lehetővé kell tenni a megvalósult projekt megtekintését.
 2. Az ÉB-nek jogában áll bármely pályaművet visszautasítani, elfogadni és/vagy díjazni. Emiatt az ÉB, illetve annak tagjai ellen eljárást kezdeményezni nem lehet. Az ÉB döntése végleges, visszavonhatatlan és kötelező minden pályázóra nézve, sem szóbeli, sem írásbeli kifogást az ÉB, illetve annak bármely tagja döntését illetően kezdeményezni nem lehet.
 3. A pályázók tudomásul veszik, hogy a nyertes pályaművek magyar nyelvű példánya az MMK, míg az angol nyelvű példány az ICE tulajdonába kerül.
 4. A nyertes Pályázót/Pályázókat bizalmas formában kiértesítik. Az díjátadási ünnepség előtt az eredményekkel kapcsolatosan semmilyen információ sem tehető közzé.

 

Tierney Clark – Díj:
Magyar Nevezési Űrlap:
Angol Nevezési Űrlap: