A Magyar Mérnöki Kamara szervezésében rövid tájékoztató Workshop kerül megrendezésre, a május 25-én életbe lépő új adatvédelmi rendelkezések kezelésével és értelmezésével kapcsolatos kérdések tisztázására. Az adatvédelmi kérdések minden vállalkozást érintenek különböző mélységben és részletezettségben. A rendezvénynek a Magyar Mérnöki Kamara Főtitkársága (1094, Budapest, Angyal utca 1-3.) ad helyet, a programra május 17-én 13:00-16:00 között kerül sor.

 

GDPR: felkészülés az új európai adatvédelmi rendeletre

 2018. május 25-én hatályba lép az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (General Data Protection Regulation, röviden GDPR), amely az elmúlt időszakban a hazai vállalkozásokat egyik leginkább érdeklő témává nőtte ki magát. Az alábbiakban a GDPR szabályainak való felkészülés fontosságára szeretnénk felhívni tagjaink figyelmét.

 

Kell-e alkalmazni a GDPR előírásait a mérnöki tevékenységet folytató vállalkozásoknál?

Gyakran teszik fel a kérdést, hogy egy átlagos, mikro- vagy kisvállalkozásként működő mérnökirodát mennyire érint a GDPR. A rendelet e tekintetben egyértelmű, ugyanis minden olyan adatkezelésre vonatkozik, amely személyes adatok összegyűjtésével és nyilvántartásával jár. Még a legkisebb vállalkozások is nyilvántartják munkavállalóik vagy a velük szerződéses viszonyban lévő partnerek személyes adatait. Ilyen tekintetben a mérnöki vállalkozások sem kivételek.

Fontos, hogy a GDPR messze túlmutat azon, hogy az adatkezelésnek a jogszerűségét igazolni tudjuk. Meg kell felelni többek között az adatok továbbításával, az adatbiztonsággal vagy az adatvédelmi kockázatokkal és incidenssekkel kapcsolatos előírásoknak. A rendelet több tekintetben ad könnyítést a KKV-knak, azonban a legtöbb előírást a legkisebb cégeknek is be kell tartaniuk. Ez minden esetben az érintett vállalkozás felelőssége, még akkor is, ha a felkészülés során vagy a hatályba lépést követően alkalmaz adatvédelmi tisztviselőt vagy adatvédelmi szakértőt.

 

Hogyan tud segíteni a kamara a felkészülésben?

A kamarai törvény kimondja, hogy a mérnöki kamarák természetes személyek által létrehozott szakmai köztestületek. Bár 2013 óta szűk körben szükéges a mérnöki tevékenységet végző vállalkozások számára a mérnöki kamaránál regisztrálni, a kamarával tagsági jogviszonyban továbbra is a természetes személy mérnök áll. Mindazonáltal kamaránk tudatában van annak, hogy a hazai mérnöktársadalomban kifejezetten magas az egyéni vállalkozóként vagy kifejezetten kis, néhány fős vállalkozásban dolgozó mérnökök aránya. Ez azt is jelenti, hogy az egyéni vállalkozó, vagy kisvállalkozást vezető mérnök cégvezetőként maga is felelőssé válik azért, hogy az általa irányított szervezet megfeleljen a GDPR előírásainak.

Erre tekintettel jelen lapszámunk megjelenésével és postai kézbesítésével egyidőben, május 17-én kerül megrendezésre egy szakmai workshop, melyen kifejezetten a mérnöki irodák jellemző adatkezelési tevékenységeivel kapcsolatban tekintjük át a GDPR alkalmazásának egyes kérdéseit. Az eseményről természetesen honlapunkon is tájékoztatást fogunk adni. Szintén a weboldalunkon elérhető lesz egy GDPR-rel kapcsolatos tájékoztató oldal, ahol az Európai Bizottság és Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tájékoztatói és állásfoglalásai alapján összegyűjtjük a legfontosabb információkat. Ezen kívül létrehoztuk a gdpr@mmk.hu email címet, ahol feltehetik kérdéseiket, melyekre igyekszünk Önökkel közösen megkeresni a megfelelő válaszokat.

 

Hogyan érint a GDPR az adatkezelési feladatokat a mérnöki kamaráknál?

A mérnöki kamarák tekintetében az adatok kezelése és nyilvántartása a szervezet egyik kiemelt feladata, hiszen a tagjainak a nyilvántartása mellett a kamara – törvényi feladatának megfelelően – vezeti a mérnöki tervezői és szakértői tevékenység, valamint jogszabály alapján nevesített egyéb szakmagyakorlási tevékenység folytatására jogosultak névjegyzékét, és biztosítja annak nyilvánosságát. A nemzeti jogszabályokban foglalt esetekre természetesen maga a GDPR is elismeri és kimondja az adatkezelés jogszerűségét. Ugyanakkor a GDPR számos olyan új előírást is megfogalmaz, mely a kamara számára is új feladat. Ilyen például az adatvédelmi tisztviselő kijelölése, akihez többek között a kamarai tagok is fordulhatnak majd az adataikat és azok védelmét érintő kérdésekkel. A kamara megújuló adatvédelmi tájékoztatóit honlapunkon közzétesszük és folyamatosan frissítjük majd, kérjük, keressék az ezzel kapcsolatos információkat az mmk.hu weboldalon.