Mérnök újság júniusi számában megjelent:

A megyei kamara május 20-án, Szekszárdon tartotta éves taggyűlését.

Kamarai díjazottakA megjelenteket elsőként Palotásné Kővári Terézia okl. építőmérnök, a TMMK 2015. november 27-én megválasztott új elnöke köszöntötte, majd Ribányi József okl. építészmérnök, a megyei közgyűlés alelnöke adott tájékoztatást a Terület- és településfejlesztési operatív program 2015. évi megyei keretfelhasználásáról.

Az MMK elnökségét Sipos László TMMK-alelnök képviselte, aki felhívta a tagság figyelmét a TMMK-irodában átvehető mérnökigazolványokra és az MMK által kezdeményezett, a tervezési munka ellenértékéről szóló petíció aláírására. A mérnöki munka megbecsülése érdekében támogatom, hogy a projektek megalapozó mérnöki tervezési munka ellenértéke az uniós projektek esetén önálló költségtípusként legalább a projektek 7 %-áig elszámolható legyen.

A TMMK Kőrösi Miklós-díját dr. Germán Endre okl. fizikus és Füredi Ferenc okl. gépészmérnök vehette át. A TMMK Örökös Tagjai 2016-ban: Bagdy László villamosmérnök; Jóföldi István okl. építőmérnök, városépítési és városgazdasági szakmérnök; Molnár János okl. építészmérnök és Tóth György okl. villamosmérnök, atomerőművi szakmérnök. Az ünnepi pillanatok után következett a jogszabályokban előírt feladatok teljesítése. A TMMK-elnökség által a tagságnak kiküldött 2015. évi kamarai tevékenységekről, a 2015. évi költségvetési beszámolóhoz és a 2016. évi tervekhez a TMMK elnöke fűzött néhány gondolatot. A felügyelőbizottság beszámolóját Hucker Csaba fb elnök ismertette. Néhány kérdés és hozzászólás után a tagság elfogadta az előterjesztett dokumentumokat. Az etikai-fegyelmi bizottság tájékoztatóját Batu Árpád efb-elnök ismertette, melyet a tagság tudomásul vett.
Külön napirendi pontként Szeleczki József Titkár ismertette a alapszabály módosítására vonatkozó javaslatokat, melyet a tagság elfogadott.
Ezután Palotásné Kővári Terézia felolvasta Bohli Antalné válaszlevelét, mely arról biztosít bennünket, hogy a család teljes támogatást megadja korábbi elnökünk nevének használatához egy új az ifjúság számára megalapítandó díj létrehozásához. Szente Károly TMMK-elnökségi tag szóbeli kiegészítést tett a Bohli Antal Ifjúsági Díj általa elkészített és írásban elküldött tervezetéhez. A tagság érdeklődését, tenni akarását és szakmai aktivitását jelezve több mint félórás vita után módosításokkal fogadtuk el a honlapunkon rövidesen megjelenő végleges pályáztatásra alkalmas kitüntetési szabályzatot.Az új díjjal együtt a korábbi díjak összegét is 150 ezer forintra emeltük, valamint a jelölések időpontját egy hónappal meghosszabbítottuk.

A szakmai fórumon dr. Germán Endre: Csernobil 20/30 éve a paksi atomerőmű környezetellenőrzésében című prezentációját láthattuk/hallgathattuk, majd alkotó díjasunk, Füredi Ferenc: Gépészet az építészetben c. fotókban nagyon gazdag előadása győzött meg bennünket, hogy jól döntöttünk az idei szakmai elismerések odaítélésekor.

A cikk szerkesztője: Sipos László József, a TMMK alelnöke

A 2016. évi TMMK díjazottak méltatásai

A TMMK Elnöksége az elmúlt évek alatti kiemelkedő mérnöki, társadalmi tevékenysége elismeréséül dr. Germán Endre okl. fizikus (17-0118) részére Kőrösi Miklós díj kitüntetést adományozza.

Szekszárdi kollégánk a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karán 1970-ben szerzett fizikus oklevelet. 1976 szeptemberéig az MTA Izotóp Intézetében dolgozott a személyi sugárvédelem területén. Ekkor írta meg a doktori disszertációját az urán maghasadás tömegeloszlásának témaköréből, melyet 1974-ben védett meg. 1976-2007. között a Paksi Atomerőmű Környezetellenőrző Laboratóriumának vezetője volt. 2007-től nyugdíjas, de jelenleg is aktív, pld. részt vesz a PAE Atomenergetikai Múzeum tárgyainak gyarapításában, a dokumentációk szakmai elkészítésében. Dr. Germán Endre szakmai irányításával a PAE Környezetellenőrző Laboratórium korszerű műszerparkkal a hazai és a nemzetközi sugárvédelmi szakmában is elismert ellenőrző tevékenységet végzett az atomerőmű 30 km-es körzetében. 1986-ban munkatársaival együtt jelentősen hozzájárult a csernobili atomerőmű balesete következtében kialakult hazai radioaktív szennyezettség és sugárzási szint feltérképezéséhez, valamint a PAE 2. blokkján 2003-ban bekövetkezett üzemzavar környezeti hatásának felméréséhez is. Mind a „normálüzemi”, mind a rendkívüli vizsgálati eredményeikről számos hazai és nemzetközi konferencián számoltak be, illetve jelentettek meg közleményeket szaklapokban. Szakmai előadásainak és publikációinak száma meghaladja a százat, melyet még sok oktatási és ismeretterjesztő előadás egészített ki. A PAE Környezetellenőrző Laboratórium 1999-ben a Nemzeti Akkreditáló Testülettől (NAT) megkapta az akkreditált vizsgálólaboratórium címet, amelyet a későbbiekben az időszakosan megismételt eljárások során is rendre megkapott. A laboratórium rendszeresen részt vett a sugárvédelmi mérő-kocsik (mozgó laboratóriumok) nemzetközi összemérési programjain, amelyeken a mérési eredményei alapján rendre az első harmadban végzett. E programok során 1999-ben eljutottak Csernobilbe is, továbbá társszervezői voltak a két hazai, 1991-ben és 2002-ben tartott találkozónak. Kollégánk a laboratórium műszerparkjának folyamatos megújítása mellett tevékeny részt vállalt az erőmű környezetellenőrző távmérő és mintavevő hálózatának 2001-2005 között lezajlott rekonstrukciójában, melynek eredményeképp folyamatosan biztosított a nagy megbízhatóságú, nemzetközi színvonalú sugárvédelmi ellenőrzés az erőmű környezetében. Dr. Germán Endrének a környezet sugárvédelmi ellenőrzésében végzett három évtizedes műszaki alkotói tevékenységét több szakmai kitüntetéssel ismerték el (az Emberi Környezetért emlékérem, az MVM Zeusz-díj, Sugárvédelmi emlékérem, paksi atomerőmű céggyűrűje és legutóbb „A környezet védelméért”, az MMK Környezetvédelmi Tagozat életmű díja.) Szekszárdon élő kollégánk alapító, sőt két választási ciklusban Elnökségi tagja volt a Tolna Megyei Mérnöki Kamarának (17-0118) valamint alapítója tagja a Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozatának, melynek egy ciklusban Elnökségi tagja is volt.

 

A TMMK Elnöksége az elmúlt évek alatti kiemelkedő alkotó-mérnöki tevékenysége elismeréséül Füredi Ferenc okl. gépészmérnök (17-0257) részére a TMMK Alkotói díj kitüntetést adományozza.

Kollégánk a Bánki Donát Gépipari Technikumban gépésztechnikusi, 1969-ben a BME Gépészmérnöki Karának Épületgépészeti szakán gépészmérnöki oklevelet szerzet, így gépész tervezőként kezdte pályafutását. A Tolna Megyei Beruházási Vállalatnál, majd a Tolna Megyei Tanácsi Építőipari Vállalatnál gyorsan haladt a ranglétrán, fűtés-szerelési építésvezető, generál fő-építésvezető, majd létesítmény-főmérnök lett. Ezek után a Szekszárdi Városi Tanácson műszaki osztályvezetőként, majd tanácselnök-helyettesként dolgozott. 1992-től vállalkozóként dolgozik, az 1994-ben indított vállalkozását Tolna megye egyik legjelentősebb gépészeti tervező és kivitelező cégévé fejlesztette. Alkalmazottként jelentős tapasztalatokat szerzett, amelyeket tervezőként, kivitelezőként és műszaki ellenőrként egyre összetettebb, nagyobb és speciálisabb projektekben hasznosított. Ezek értéke alkalmanként a több milliárd forintot is elérte. Részt vett a szekszárdi távfűtő rendszer bővítésében és a Déli Fűtőmű létrehozásában, valamint irányította a szekszárdi földgázelosztó rendszer megvalósítását. Paks földgázellátására tanulmánytervet készített, és a kivitelezés műszaki ellenőre volt. A Szekszárdi Kórház új műtőblokkjának gőzellátó rendszere és szellőző gépháza üzembe helyezési feladatait is ellátta. Mohácson egy 42 lakásos napkollektorokkal felszerelt társasháznak volt a műszaki ellenőre. Ő végezte a Bátaszéki Tanuszoda és a Bátaszéki Oktatási Intézményhálózat kiépítésének komplex műszaki ellenőrzését is. A szekszárdi AGORA programban megvalósított Babits Mihály Művelődési Központ és a Művészetek Háza felújítás műszaki ellenőrzése is az ő feladata volt. 2000-ben az ozorai vár rekonstrukciójának teljes épületgépészeti tervezését és kivitelezését az ő cége végezte el. 2002-ben az Őcsényi reptér beruházási programtervét készítette el, és a beruházás kompletten lebonyolítását is elvégezte. Szekszárd jelentős számú ipari létesítményeinél végzett épületgépészeti tervezési, kivitelezési vagy műszaki ellenőrzési feladatot, így többek között a Prettl Hungária, Spinner Hungária, Jürgenhake Magyarország, az Austrotherm és a Murexin gyárainak létesítését. A 30 000 négyzetméteres Massive Tamási Lámpagyár tervezését és épületgépészeti kivitelezését is az ő cége végezte. Jogosultságai megszerzéséhez újabb és újabb tanulmányokat végzett – így rendelkezik a szakmagyakorláshoz szükséges szinte összes engedéllyel – és mindig nagy alkotókedvvel fogott neki az szerteágazó feladatokhoz. Kollégánk több elismerésben részesült: 1974-ben és 78-ban kiváló dolgozó, 1975-ben kiváló újító kitüntetéseket kapott; 1987-ben az Építési és Városfejlesztési Miniszter Kiváló Munkáért elismerést adott át neki. 2013-ban Építők Napja alkalmából „Kiemelkedően eredményes szakmai tevékenysége elismeréséül” miniszteri oklevelet kapott; 2014-ben a Magyar Épületgépészek Szövetsége a legjelentősebb szakmai elismerését, a Meszlényi Zoltán díjat adományozta számára.