1. – Civilek napja

A Magyarországon 1994-ben alakult Civil Parlament február 1-jét jelölte meg a Civilek napjának, melyet 1998-ban tartották meg először. Célja, hogy felhívja a figyelmet a civil szervezetek működésének szükségességére, és arra, ha nem működnek kellő számban civil szerveztek, az önkormányzatokra több feladat és felelősség hárul. Csak a civilek, a civil szervezetek felelősségvállalása, társadalmi munkája, jelenléte teheti jobbá az élet számos területét.

 1. – Köztársaság emléknapja

A köztársasági gondolat is hagyományokkal rendelkezik hazánkban. Annak emlékére, hogy 1946. 02. 01-én az Országgyűlés törvényt fogadott el a köztársasági államformáról, a Kormány 2005. 07. 27-i döntése alapján e nap a Magyar Köztársaság emléknapja.

 1. – Gyertyaszentelő Boldogasszony

Február másodika, a gyertya megszentelésének, a katolikus egyház szerint Szűz Mária tisztulása napja. Eredetileg a megtisztulás római ünnepe volt. A rómaiak e napon fáklyákkal járták körül a várost és vesszőzéssel igyekeztek egymást a bűnöktől megszabadítani. A néphiedelem szerint az árnyékát megpillantó medve visszabújik a barlangjába, a hideg még negyven napig tart.

 1. – InfoShow kiállítás

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület és az Elektromos-ipari Magánvállalkozók Országos Szövetsége az Villamos felülvizsgálatok – Épületek villamos berendezéseinek biztonsága témakörben Kecskeméten rendez kiállítást és konferenciát. Információ: www.infoshow.hu

2-3. – LED konferencia

Az elmúlt években a LED-ek gyártása és alkalmazása területén lezajlott gyors technológiai fejlődés számos kérdést vet fel a világítástechnikával foglalkozók részéről. A MEE Világítástechnikai Társasága Budapesten, az Óbudai Egyetemen rendezi a 7. LED konferenciát. Információ:www.mee.hu

 1. – 50 éves képek a Hold felszínéről

1966-ban e napon a szovjet Luna – 9 holdkomp sikeres leszállását követően a világon elsőként közvetített képeket közvetlenül a Hold felszínéről.

 1. – Jó technika napja

„Nem kell az összes szerszámot használnod, ami csak van a ládában.” – tanácsolja Moldova György. „Ha mindet kirakod, az csak gátol és elbizonytalanít. Mérd fel a baj természetét, és rögtön világossá válik, hogy mire van szükséged, így azt is elkerülheted, hogy az ellenfeleid megismerhessék a készletedet. ”

4-9. – Mohácsi busójárás

Maszkos, farsangvégi télűző programokkal várják idén is az érdeklődőket az Emberiség Szellemi Kulturális Örökség részévé nyilvánított busójáráson. Információ: www.mohacsibusojaras.hu

 1. – Hulladékgazdálkodási workshop

A Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete „Az EU körforgásos gazdaságra vonatkozó javaslatcsomagja és hatása a hazai hulladékgazdálkodásra” logóval rendez Bp-en workshopot.Információ: www.hoe.hu

 1. – 140 éve született Csiszár Lajos építész

Marosvásárhelyen született Csiszár Lajos (1876-1963) romániai magyar építész, publicista. Szülőhelyén számos középületet épített, így tervei és vállalása szerint épült fel a Városháza, és ő készítette el a sáromberki Teleki-kastély új szárnyát. Publicisztikáiban sürgette a Székelyföld iparosítását és a műegyetem felállítását.

 1. – 70 éves Bay Zoltán híres Holdradar-kísérlete

Az 1994-ben megtartott rádiótechnikai napon a szakemberek arra a bravúrra emlékeztek, hogy Bay Zoltán és kutatócsoportja 1946. február 6-án a saját fejlesztésű radarral, – a világon akkor egyedülálló eljárással – megmérte a Föld és a Hold közötti távolságot. Azóta, e napot tekintik a magyar űrkutatás kezdetének.

 1. Rádiótechnikai fegyvernem napja, Bay Zoltán Holdradar-kísérlete

Az először 1994-ben megtartott rádiótechnikai napon a szakemberek arra a bravúrra emlékeztek, hogy Bay Zoltán és kutatócsoportja 1946-ban e napon a saját fejlesztésű radarral, – a világon akkor egyedülálló eljárással – megmérte a Föld és a Hold közötti távolságot. E napot tekintik a magyar űrkutatás kezdetének.

 1. – Maastrichti szerződés az Európai Unióról
 2. 12. 11-én az Európai Közösség 12 ország vezetője megállapodott az 1957-es római szerződéssel létrehozott és az 1987-es okmánnyal módosított EK helyébe lépő szervezet alapszerződésében, és annak később megvalósítandó gazdasági és pénzügyi uniójában. EK tagállamai 1992-ben e napon Maastrichtban írták alá az Európai Unió (EU) alapjait lerakó szerződést, amely 1999. november 1-én lépett hatályba.
 3. – 90 éve született Krempels Tibor mérnök
  Budapesten született Krempels Tibor (1926-1985) Állami-díjas mérnök. 1963-71 között az Országos Vízügyi Hivatalnál, 1971-től haláláig a VÍZITERV-nél dolgozott. Tudományos munkássága főleg völgyzáró gátak és tározók tervezésével, építésével és a vízépítési aszfaltburkolatokkal volt kapcsolatos.
 4. – 125 éve született Varga József mérnök

Budapesten született Varga József (1891-1956) Kossuth díjas vegyészmérnök, egyetemi tanár, miniszter, a kénhidrogén-effektus felfedezője. 1920-ban lett a műegyetem tanára, 1939-től iparügyi államtitkár, rövid ideig iparügyi miniszter és kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter is volt. Az I. világháború idején a magyarsármási gázmezőkön létesített földgáz-hőbontó üzembe helyezését végezte, majd a hazai bauxitoknak a cementgyártásban való hasznosítása foglalkoztatta. Legjelentősebb eredményei a műbenzinek és motorhajtó anyagok előállításához fűződnek. Eleinte főként a kőszenek nagynyomású hidrogénezésével foglalkozott. Ezen a téren nemzetközileg elismert felfedezése az ún. kénhidrogén-effektus (Varga-effektus) megállapítása. A II. világháború után a nagy aszfalttartalmú ásványolajok és kátrányok középnyomású hidrogénezésére dolgozta ki a nevéhez fűződő hidrokrakk-eljárását.

 1. – Energiapolitikai eszmecsere

Az Energiapolitika 2000 Társulat a hazai energiapolitika aktuális kérdéseinek megvitatására havi rendszerességgel Budapesten tartja az Energiapolitikai hétfő esték c. sorozatát. Az előadó: Dr. Lentner Csaba, a témakör: Energiapolitika – pénzpolitika. Információ: www.enpol2000.hu

 1. – Coaching konferencia

A Business Coach Kft. Budapesten, a Gerbeaud cukrászdában „Balance” – Egyensúly a szervezetben, egyensúlyban önmagammal címmel rendezi a 8. konferenciáját, melyen a szakmai előadások mellett kerekasztal-beszélgetést is tartanak. Információ: www.coachingkonferencia.hu

 1. – Skolasztika napja
  Skolasztika, a középkor iskoláiban (Melun, Párizs, Chartes) kialakult, és művelt filozófiai irányzat. Legfontosabb célkitűzése az antik pogány filozófia és a keresztény hitelvek közötti harmonizálás megteremtése volt. Legkiválóbb képviselői: Abélard, Albertus Magnus, Aquinói Tamás és Duns Scotus.
 2. – 125 éve született Tőry (Tögl) Kálmán mérnök

Budatétényben született Tőry (Tögl) Kálmán (1891-1975) vízépítő mérnök. Mint a Győri Folyammérnöki Hivatal főnöke, elsőként mérte a Duna görgetett hordalékhozamát és egy új kisvíz-szabályozási rendszert dolgozott ki. 1940-től a Vízrajzi Intézetnél dolgozott, elvállalta a magyar Duna-szakasz részletes fölmérését és elkészítette a folyam mélységvonalas medertérképét. Megírta a Duna-szabályozás monográfiáját (Budapest, 1952.). Egyik irányítója volt az 1954. és 1956. évi dunai árvizek elleni védekezésnek. Szorgalmazta a dunai jégtörőflotta létrehozását.

11-14. – Építőipari kiállítás

A Messezentrum Salzburg ad otthont a Bauen, Wohnen + Energiesparen logójú nemzetközi építőipari, lakás és energiatakarékossági szakkiállításnak. Információ: www.bauen-wohnen.co.at

 1. – Széchy Károly emlékülés és geotechnikai fórum

MMK Geotechnikai Tagozata, az MTA Műszaki Tudományok Osztálya és a Nemzetközi Talajmechanikai és Geotechnikai Szövetség (ISSMGE) Magyar Nemzeti Bizottsága rendezésében Budapesten tartják a 22. Széchy Károly tudományos emlékülést és fórumot. Információ:www.geotechnikaitagozat.hu

 1. – 80 éve született Gergely Péter mérnök
  Budapesten született Gergely Péter (1936-1995) építészmérnök, statikus. 1960-ban kapott mérnöki oklevelet Montrealban, 1963-ban doktorált az Illinois Egyetemen. 1975-től 32 évig az ithacai Cornell Egyetem Szerkezetépítési és Környezetvédelmi Tanszékének volt professzora és vezetője. Egyik kutatási területe a földrengéseknek az épületekre való hatása volt. Eredményeit több mint száz dolgozatban ismertette, melyeket földrengészónákban lévő atomreaktorok építésénél használnak fel. Munkássága jelentősen hozzájárult a Földrengésmérnöki Nemzeti Központ (USA) megalapításához.
 2. – Tolna megyei mérnökbál

A Tolna Megyei Mérnöki Kamara immáron 20. farsangi mérnökbálját a hagyományoknak megfelelően Szekszárdon rendezi. Információ: www.tmmk.hu

 1. – Valentin illetve Bálint nap

270 óta Szent Cirill és Metód püspökök emléknapja, valamint Szent Valentin emlékére névnapján világszerte megajándékozzák szeretteiket az emberek, és megünneplik a szerelmesek napját is. Korábban csak Bálint-nap, de 1990-ben feléledt a Valentin-nap megünneplése. A szerelmesek, a jó-barátok és mindazok ünnepe, akik szeretik egymást.

 1. – 140 éve mutatta be az amerikai A. G. Bell a telefonját

1876-ban e napon mutatta be a nagyközönségnek és kért elsőként szabadalmat korszakalkotó találmányára, a telefonra a skót származású Alexander Graham Bell amerikai feltaláló, ezzel megelőzte a német Philip Reist és az olasz Antonio Meuccit. Bellről kevesen tudják, hogy a National Geographic Society egyik alapítója és második elnöke volt.

 1. – 130 éve született Papp Simon geológus

Kapnikbányán született Papp Simon (1886-1970) geológus, akadémikus, a magyar olajbányászat meghatározó egyénisége, a soproni Bánya-, Kohó- és Erdő-mérnöki Karon az Olajkutatási és Termelési Tanszék ala­pítója, s első professzora 1944-től. Kőzettani, térképészeti, bányászati és szénhidrogén-kutatásai mellett nagy érdeme volt, hogy segítségével feltárták hazánk első ipari jelentőségű kőolajtelepét. Részt vett a sikeres erdélyi földgázkutatásokban, négy kontinensen végzett olajkutatásokat. Ipartörténeti és műszaki szempontból egyaránt jelentős A magyarországi kőolaj- és földgázkutatás az 1780-tól 1945-ig terjedő időszakban című munkája.

17-19. – Energia és innovációs fórum

Az energia költsége, rendelkezésre állása és innovatív felhasználása meghatározza a jövőnket. Az idei „Előremutató energetikai fejlesztésekkel, innovatív rendszerekkel a fenntartható jövő felé”mottójú, 23. szakmai fórumukat Visegrádon rendezik a fő-energetikusok. Információ:www.foenergetikus.hu

 1. – Zsuzsanna napja

Ószövetségben olvashatjuk Zsuzsanna történetét, akit fürdőzés közben meglesett két vénember, akik bírák voltak. Mindkettő vágyakozni kezdett a fiatalasszony iránt. Amikor Zsuzsanna egyedül maradt, a bírák megzsarolták, ha nem lesz az övék, akkor megvádolják, hogy házasságtörésen érték egy ifjúval. Mivel Zsuzsanna nem engedett a zsarolásnak, így is lett, Zsuzsannát hamisan vádolták meg. Az ószövetségi törvények értelmében, mint házasságtörő asszonyt, Zsuzsannát halálra ítélték. Egy ifjú – Dániel – viszont külön-külön hallgatta ki a bírákat. A vének másképp vallottak arról, hogy hol látták együtt Zsuzsannát az ifjúval (a mézgafa illetve a tölgyfa alatt), így fény derült az igazára és őket ítélték halálra.

 1. – Minőségügyi szakember-találkozó

A Magyar Minőség Társaság (MMT) e napon az energiahatékonyság témakör kapcsán, Budapestenrendezi a minőségügyi szakemberek idei első szakmai találkozóját. Információ: www.quality-mmt.hu

 1. – Anyanyelv nemzetközi napja

A Föld hatmilliárd lakosa kb. háromezer nyelvet beszél. Az UNESCO szakemberei szerint a XXI. században az anyanyelvek nagyméretű visszaszorulására lehet számítani, ezért hirdették meg még 2000-ben február 21-re az anyanyelv nemzetközi napját.

 1. – 90 éve született Bunyitai János mérnök

Viszneken született Bunyitai János (1926-1981) vegyészmérnök, a gázipari technikus- és szakmunkásképzés egyik megszervezője. Főbb kutatási területei: a szénfeldolgozó-ipar vizsgálati módszerei, az acélcsővezetékek passzív szigetelési technológiájának kifejlesztése, az ipari célra alkalmas infrasugárzók kikísérletezése.

 1. – Szent Péter napja

Az egyházi naptár szerint Péter apostol antiochiai püspöki székfoglalásának ünnepe. Péter, aki halász volt a Genezáreti tónál, az elsők között csatlakozott Jézushoz, s végig kísérte földi útján. Jézus személyes megbízásából Péter a katolikus egyház első feje volt, aki a Biblia tanúsága szerint így szólt hozzá: “Legeltesd az én juhaimat!”

 1. – 140 éve volt a Vág és a Duna áradás

1876-ban e napon az ószőnyi határban feltorlódott a Duna jege, s az így felduzzadt árvíz több helyen, összesen mintegy 3 km hosszban átszakította a Vág és a Kisduna menti, valamint a komáromi töltéseket, nem kímélve a vágdunai fahidat, valamint nagy-dunai hídfőket sem. Az áradás következtében közel 600 négyzetkilométer terület került víz alá.

22-25. – Mobiltelefon kongresszus6

Idén is Barcelona ad otthont a Mobile World Congress (MWC) logójú rendezvénynek, a mobiltelefónia világméretű kongresszusának és szakkiállításának. Információ:www.mobileworldcongress.com

 1. – 90 éve született Pintér Béla építész

E napon született Pintér Béla (1926-1992) építész, a budapesti Hilton szálló tervezője. A Városépítési Tudományos és Tervező Intézet (VÁTI), az Iparterv, majd a Középület-tervező Iroda (KÖZTI) tervezőjeként dolgozott. Számos köz- és lakóépületet tervezett, például Újpesten a Szent László téri kísérleti lakóházakat, Nyíregyházán a Tanárképző Főiskolát, a debreceni Építőgépész Technikumot, a nagykőrösi Élelmiszeripari Iskolát. Az első kelet-európai Hilton Szállodát 1976-ban álmodta meg Sedlmayer János műemléki tervezővel együtt. A Hilton Budapest az UNESCO világörökség részét alkotó történelmi Várnegyed szívében fekszik. Későbbi munkái közül említendő az 1978-ban tervezett líbiai Vízügyi Kutatóintézet, a Kelenföldi plébánia és templom, az Agrártudományi Egyetem tornacsarnoka és előadótermei. Munkásságát 1958-ban és 1978-ban Ybl Miklós-díjjal tüntették ki.

 1. – InfoShow kiállítás
  A Magyar Elektrotechnikai Egyesület és az Elektromos-ipari Magánvállalkozók Országos Szövetsége az Villamos felülvizsgálatok – Épületek villamos berendezéseinek biztonsága témakörben Esztergomban rendez kiállítást és konferenciát. Információ: www.infoshow.hu

23-27. – Gyártástechnológiai vásár

Düsseldorfban tartják a METAV logójú nemzetközi gyártástechnológiai és automatizálási szakvásárt, a fémfeldolgozás legnagyobb horderejű európai seregszemléjét. Információ:www.metav.de

23-25. – Embedded World kiállítás és konferencia

Nürnbergben rendezik az Embedded World logójú kiállítást, és a beágyazott rendszerek technológiájával foglalkozó szakemberek találkozóját. Információ: www.embedded-world.de/

23-25. – Informatikai kiállítás és konferencia

A Düsseldorf ad otthont az idei EuroCIS logójú rendezvénynek, amely bemutatja, hogy a kereskedelem területén is nélkülözhetetlenek az informatikával kapcsolatos fejlesztések. A szakvásárt színvonalas szakmai programok is kiegészítik. További információ: www.eurocis.com

24-28. – Energia-takarékossági kiállítás

Az ausztriai Wels ad otthont az idei ENERGIE SPARMESSE logójú építésügyi szakkiállításnak További információ: www.energiesparmesse.at
24. – Szökőnap

Az idei szökőév hossza 366 nap, amit egy szökőnap „betoldásával” oldunk meg. A szökőnap nem február 29-ére, hanem 24-ére esik, aminek történeti oka: A rómaiak kezdetben 10 hónapból álló, 29-30 napos éveket használtak, majd 12 hónapra bővítették a naptárt. 365 és 1/4 napos luniszolár évet Julius Ceasar vezette be, aki ie. 46-ban elrendelte, az év 365 napból álljon a hónapoknak mai hosszával, de az 1/4 nap miatt minden 4. évben a február 23-ika után + egy napot iktassanak közbe.

 1. – 110 éve született Bors Károly mérnök

Kunszentmiklóson született Bors Károly (1906-1975) Kossuth-díjas geodéta, kultúrmérnök. A Süss Nándor Finommechanikai és Optikai Részvénytársaság (később: Magyar Optikai Művek) alkalmazottjaként műszerek tervezésén dolgozott.  1952-től meghívott előadója volt a Mérnök Továbbképző Intézetnek. Vezető tervezője volt az 1956-ban piacra került „MF” később „MA” típusjelű távcsöves vonalzó és mérőasztal felszerelésnek. A cég a gyártmányból több ezer darabot értékesített, többek között Ázsiába és Dél-Amerikába is. A műszert rátét-távmérővel kiegészítve még a XXI. század első évtizedében is használják.

25-26. – Logisztikai konferencia és fórum

A Magyar Logisztikai Egyesület „Biztonságos Ellátási Lánc – Csak szakértőktől” címmel Budapesten, a Hotel Hungaria City Centerben rendezi az immáron 21. logisztikai fórumát. Információ: www.mle.hu

25-26. – Pollack Expo

Pécs ad otthont a 10. Pollack Expo-nak, a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar gépész-, építő-, villamos-, és informatikai szakmai napjának. Információ: www.pollackexpo.hu

 1. – Kommunizmus áldozatainak emléknapja

Országgyűlési határozat alapján minden évben e napon tartják a kommunizmus áldozatainak emléknapját annak emlékére, hogy Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát a megszálló szovjet hatóságok 1947. 02. 25-én jogtalanul letartóztatták és a Szovjetunióba hurcolták, ahol nyolc évet töltött fogságban.

 1. – 190 éve született Bobik Ignác mérnök

Bocsáron született Bobik Ignác (1826-1921) vízmérnök, aki 1881-től a Nádorcsatorna Társulat igazgató főmérnöke volt. Nevéhez fűződik a Sió alsó szakaszán évenként megismétlődő árvizek elleni védekezés és árvédelmi munkák megszervezése, a Közép-Dunántúli vízrendezések megindítása.

 1. – 90 éve született Dévay József kémikus

Szombathelyen született Dévay József (1926-1984) kémikus. 1963-ban kinevezték a Veszprémi Egyetem fizikai-kémiai tanszékének vetetőjévé, mely funkcióját 1975-ig töltötte be. Fő kutatási területe az elektrokémiai korrózió és az elektródfolyamatok kinetikája volt.

 1. – 150 éve születet Jankó Sándor mérnök

Vasváron született Jankó Sándor (1866-1923) erdőmérnök, főiskolai tanár, fotogrammetriai szakember, a háromszögháló-hibaelmélet kidolgozója. 1890–1906 között különféle erdészeti hatóságoknál, utóbb a Földművelésügyi Minisztériumban szolgált. 1906-ban a selmecbányai főiskola erdészeti földméréstani tanszékén tanár. Jelentős szakirodalmi munkásságot fejtett ki. Többek közt az első magyar nyelvű fotogrammetriai munka szerzője. Tanulmányai főként az Erdészeti Lapok, a Kataszteri Közlöny és a Köztelek hasábjain jelentek meg. Háromszögháló-hibaelméletét az Österreichische Zeitschrift für Vermessungswesenben tette közzé.

 

 

Felhasznált irodalom:

– Évfordulóink a műszaki és természettudományokban 1994. és 1999. – MTESZ Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága

– História – Tudósnaptár – Természettudósokhoz kapcsolódó évfordulók – http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/

– Mérnökök évfordulói 2016-ban – Magyar Mérnöki Kamara (www.mmk.hu) Történeti Bizottsága

– Magyar tudóslexikon A-tól Zs-ig – 1997. – BETTER – MTESZ – OMIKK

– Magyar Életrajzi Lexikon – 1967. – Akadémiai Kiadó

– Egyéb életrajzi források

 

Készítette: Sipos László, a TMMK alelnöke

Kapcsolataink

mmk
mvm
tolnamegyeikormanyhivatal
tolnamegye
szekszard
kpvk
ddek
kte
hidrlogo
aliscabau
hvmkamara
nvmmk