K-3 Társkamaráink honlapjai : Nógrád MegyeHeves Megye

Lévai András mérnök, a „nemzeti energetika atyja” előtti tisztelgés

Éppen száztíz éve, 1908. december 22-én Oraviczabányán született Lévai András energetikai mérnök, gépészmérnök, egyetemi tanár, akadémikus, a II. világháború utáni villamosenergia-rendszer műszaki és környezet-védelmi korszerűsítésének, tervezésének és létesítésének, valamint a műegyetemi energetikai oktatás megteremtésének egyik vezéralakja. Lévai András a középiskolát a Temesvári Piarista Gimnáziumban végezte el. Egyetemi tanulmányait a Grazi és a Bécsi Műegyetemen folytatta. Ipari tevékenységet üzemmérnökként és energetikusként román és magyar ipartelepeken kezdte. Első igazi szárnybontásaként megtervezte a Csepeli Erőmű rekonstrukcióját. Az erőművek és a villamosenergia-rendszer fejlesztését több poszton irányította. 1945-50 között a Nehézipari Központ osztály-, majd cégvezetőjeként szervezte az erőművek helyreállítását és az együttműködő erőműrendszer létrehozását. 1950-ben megalapította az Erőmű Tervező Irodát, melynek vezetőjeként 1962-ig, majd 1962-67 között nehézipari miniszter-helyettesként irányította az erőművek tervezését, a villamosenergia-rendszer fejlesztését és a nemzetközi összeköttetésének kiépítését. Irányítása alatt épült az összes szénerőművünk, az erőművek főberendezéseit zömében a magyar energetikai gépgyártás szállíthatta. Az együttműködő erőműrendszer létrehozásával összhangban vitathatatlan érdemei voltak a rendszerhatások feltárásában és a nemzetgazdasági szemlélet meghonosításában. A hazai atomenergia-program elindítója is ő volt, már a Genfi Konferenciát követően 1955-56-ban számos előadásban és tanulmányban kijelölte az atomenergia várható szerepét és a követendő hazai utat. Energia szakpolitikusként, nehézipari miniszter-helyettesként ő hozta tető alá a paksi atomerőmű létesítéséről szóló magyar–szovjet államközi szerződést. Szakmai pályafutásával párhuzamosan 1953-1976 között a BME hőerőművi tanszékének alapító tanszékvezető tanára, egyidejűleg 1969-től 1972-ig a BME tudományos rektor-helyettesi feladatait is ellátta. 1999-től haláláig (2003.) a BME professor emeritusa volt. Lévai professzor legfontosabb öröksége a komplex műszaki, gazdasági, környezeti és nemzeti energiaszemlélet, melynek meghonosítása tette őt iskolateremtő professzorrá. Egyetemi oktatóként kialakította a Hőerőművek és az Atomtechnika tárgyak, és a köréjük csoportosuló tárgyak oktatásának programját. Hőerőművek szak- és tankönyve több évtizeden...

Mérnökök a 2018. évi Gábor Dénes-díjasok között

Mérnökök a 2018. évi Gábor Dénes-díjasok között A kimagasló szellemi alkotásokat létrehozó és az új ismereteket a gyakorlatba átültető szakemberek erkölcsi megbecsülése érdekében alapított NOVOFER Alapítvány által létesített idei Gábor Dénes-díjakat december 13.-án Budapesten, az Országház épületének Felsőházi termében adták át. A társadalmi fejlődés csak magas szinten képzett alkotó emberek közreműködésével biztosítható, ezért társadalmi érdek a kutató, fejlesztő, feltaláló, oktató szakemberek kiemelkedő teljesítményének elismerése és sikereik példaként állítása. Ezt célozzák a különböző szakmai elismerések, amelyek sorában fontosak a civil kezdeményezéssel létrejött díjak. Ez évben immár 30. alkalommal kerül átadásra a NOVOFER Alapítvány által 1989-ben létrehozott Gábor Dénes-díj, amely a civil szféra legnevesebb műszaki alkotói elismerése ma Magyarországon, és napjainkig 229-en részesültek ezen elismerésben. A Gábor Dénestől származó „Találjuk fel a jövőt” jelmondat üzenete napjainkban különösen aktuálissá vált az élet minden területén (fenntartható fejlődés, nyersanyag-, energia- és hulladékgazdálkodás, foglalkoztatottság, gazdaság, stb.), azaz csak a tudatosan alakított jövő hozhat megoldást gondjainkra. A NOVOFER Alapítvány célja a műszaki-szellemi alkotások, a mérnöki munka, a technológiai fejlesztés terén nyújtott kiemelkedő teljesítmények elismerése. A Gábor Dénes-díj megalapítóinak szándéka egyben a technológiai innováció, a műszaki/mérnöki kutatómunka, az ember által teremtett gépek és létrehozott anyagi konstrukciók iránti társadalmi figyelem és elismerés felkeltése és megerősítése volt. A tudományos és szellemi teljesítményekre épülő világunkban vissza kell állítani, meg kell erősíteni az anyaggal történő bánás, a technológiai képességek, a műszaki alkotások és alkotók iránti méltó társadalmi elismerést is. A Gábor Dénes-díj és annak 30 éves története alapvetően erről szól. Az évente kiosztott díjak jól lefedik az egyes ipari ágazatokat: IT-távközlés; gépipar; energetika; vegyészet-gyógyszeripar; orvosi technológia/műszergyártás; mezőgazdaság-biotechnológia; „egyéb” (menedzsment, oktatás). A Kuratórium döntése alapján Gábor Dénes-díjban részesült két határon túli alkotó:...

A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara Mérnökbáli beharangozója

Tisztelt Kolléga ! Továbbítjuk a Nógrád Megyei Mérnöki Kamara Mérnökbáljának beharangozóját. Bővebb információért a lent megadott email címen érdeklődhet. A XXVIII. Mérnökbál 2019. január 19.-én szombaton kerül megrendezésre Salgótarjánban a  Hello Café-ban. Az elmúlt évekhez hasonlóan a bál jótékonysági céllal kerül megszervezésre a Palóc Mentőalapítvány javára. A részletes program valamint a menüsor szervezés alatt van, arról később küldünk értesítést. A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara tagjainak részvételi díját az idén is 8.000 Ft-al támogatja, mely kedvezményben – a K3 együttműködési megállapodás értelmében – a Tolna Megyei Mérnöki Kamara tagjai is részesülnek. A bálon kerülnek átadásra a Mérnöki Kamara díjai. Kérem, hogy  részvételi szándékát mielőbb, legkésőbb 2018 december 9.-ig jelezze a kamarának. A helyek  feltöltése a  jelentkezések sorrendéjen történik ! A létszámra a szervezés, a részvételi díj pontosítása érdekében szüksége van a kamarának. A jelentkezéseket a  nmmk@nmmk.hu címre kérjük megküldeni megjelölve a nevét és  hány fővel vesz részt a bálon. Mindenkit szeretettel vár a NMMK...

Wigner Jenő-díjas minősített nukleáris szakértők

A Magyar Tudomány Ünnepe budapesti, november 5-ei nyitórendezvényén a mérnök-kamara által már minősített két nukleáris szakértő, Hózer Zoltán mérnökfizikus, okl. gépészmérnök és Mikó Sándor okl. fizikus vehették át az idei Wigner Jenő-díjakat. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és a Magyar Tudományos Akadémia Wigner Jenő-díj Kuratóriuma a két kollégának a nukleáris energetika és fizika terén végzett, nemzetközileg is elismert munkásságát díjazta. Lovász László elnök és Barnabás Beáta főtitkárhelyettes köszöntőjével, valamint Bokor József alelnöknek az önvezető autók jövőjéről szóló előadásával kezdődött a Magyar Tudomány Ünnepe (MTÜ) idei rendezvény-sorozata. A felfedező kutatók és az alkalmazott kutatásokat végző szakemberek egymásra utaltságáról, valamint az MTA döntéshozókat segítő szerepéről beszélt köszöntőjében az MTA elnöke. Lovász László elmondta: „A Magyar Tudományos Akadémiának kötelessége a mindenkori politikai döntéshozás segítése tudományos adatok, vizsgálatok nyújtásával olyan fontos kérdésekben, mint például az oktatás vagy a környezetvédelem. Az is a tudomány alapvető etikai normái közé tartozik, hogy olyan kérdésekben, amelyekben nincs kiforrott tudományos álláspont, vagy egymással szemben álló, tudományosan egyformán megalapozott nézetek léteznek, ezt a tényt kell a döntéshozók tudomására hozni. Az elmúlt években ezt tettük, és a jövőben is ezt fogjuk tenni.” Lovász László szerint a következő hetek ugyan az ünnepéi lesznek, de az ünnepek jelentőségét, hangulatát és méltóságát a hétköznapok adják. Az önálló, szabad munka eredményei jelenthetik az alapot az ünneplésre. És ez az alapja a tudomány művelésének nem csupán az egyes kutatók esetében, hanem az Akadémia kutatóhálózatának egészében és az egyetemeken is. Az MTÜ programjait ismertetve Lovász László kiemelte, hogy azok helyszínei nem korlátozódnak csupán az Akadémia Székházára. Az MTA kutatóintézetei is várják az érdeklődőket. A Társadalomtudományi Kutatóközpontban például a „Nők és a férfiak szerepe és sikeressége a...

Kapcsolataink

mmk mvm tolnamegyeikormanyhivatal tolnamegye szekszard kpvk ddek kte hidrlogo ete aliscabau tarrkft szc nyomda