K-3 Társkamaráink honlapjai : Nógrád MegyeHeves Megye

Ügyfélfogadási tájékoztató

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy irodánk  – kihelyezett elnökségi ülés miatt – 2019.03.12-én  (kedden) zárva tart.

Báloztak a mérnökök Nógrád megyében

A rendezvényről készült képek és megjelent cikkek megtekinthetőek a Nógrád Megyei Mérnöki Kamara honlapján : http://www.nmmk.hu/index.php/9-hirek/110-xxviii-mernoekbal-2019...

Felhívás Zielinski Szilárd Díjra történő javaslattételre

ZIELINSKI SZILÁRD DÍJ Az MMK kitüntetést alapított az 1923. évi XVII. törvény alapján 1924-ben megalakított Mérnöki Kamara első elnöke tiszteletére és emlékezetére. A kitüntetés azok a kamarai tagok kaphatják, akik a kamara elismertetése, eredményes működése érdekében tartósan kiemelkedő tevékenységet fejtettek ki. Emellett bírálati szempont még a kiemelkedő mérnöki tevékenység, mely nyomán magas színvonalú mérnöki alkotások valósultak meg, és a tudományos tevékenység vagy a mérnökök képzése és továbbképzése, mellyel a jelölt hozzájárult a műszaki ismeretek fejlesztéséhez, terjesztéséhez. A Zielinski Szilárd Díj kitüntetésre bármelyik kamarai tag vagy kamarai szerv tehet javaslatot, indoklással ellátva. A díjak száma évenként legfeljebb 4 db lehet. Kollektív alkotócsoport tagjai megosztva is megkaphatják a díjat. A beérkezett javaslatok közül az MMK elnökéből és alelnökeiből álló kuratórium – kuratóriumi tag érintettsége esetén az elnökség által helyette felkért tisztségviselő – dönt a díj odaítéléséről. Kérjük, hogy a Zielinski Szilárd Díj megítélésére irányuló javaslatokat, a mellékelt jelölőlapon indoklással legkésőbb 2019. febr. 15-én 16:00 óráig elektronikus úton küldjék meg az MMK főtitkárságának a szollosy.gabor@mmk.hu címre. Jelölőlap:    A korábbi években díjazottak listáját megtekintheti a következő címre kattintva: Zielinski-díjasok 2000-től...

Elhunyt dr. Kováts Gábor, a Magyar Mérnöki Kamara korábbi elnöke

A Magyar Mérnöki Kamara elnöksége tudatja a szomorú hírt, hogy dr. Kováts Gábor, az MMK korábbi elnöke 2018.12. 26-án hosszú, türelemmel viselt betegség után elhunyt. dr. Kováts Gábort a Kamara saját halottjának tekinti. Emlékét megőrizzük, nyugodjék békében! DR. KOVÁTS GÁBOR (Gyula, 1938. december 17. – Szeged, 2018. december 26.)   EMLÉKEZÉS DR. KOVÁTS GÁBOR ELNÖK ÚRRA  Dr. Kováts Gábort 1997-ben a köztestületi Magyar Mérnöki Kamara egyik alelnökévé választották, ahol elsősorban a vízügyi szakmapolitika mérnöki kamarába történő behozatalával tette működését emlékezetessé. Ekkor kezdte megjelentetni a Mérnök Újságban a szakmai jellegű írásait, melyet haláláig folytatott és melyért megkapta a „Mérnök-újságíró” plakettet is. A 2000-es évek közepén írásait saját könyvbe is szerkesztette. 2001-ben olyan időszakban vállalta a Magyar Mérnöki Kamara elnökségét, amikor esedékessé vált az EU-ba történő felvétel is. Ekkor kezdeményezője és aktív résztvevője volt az Európai Mérnöki Kamarák Szövetsége megalapításának, támogatója volt a V4 kapcsolatoknak, építette a nemzetközi kapcsolatokat pl. Szerbiával, Ausztriával, Horvátországgal. Az ország EU-ba történő felvétele igen sok feladatot jelentett az MMK-nak, melyet meggondolt feladatmegosztással, eredményesen irányított. Át kellett dolgozni a minősítési-jogosultsági rendszert és aktívan részt kellett venni az Eurocode alapú szabványok harmonizációjában, az új szabványok ismertetésében, terjesztésében.. Elnöki időszakában vált kötelezővé az MMK kreditpontos továbbképzési rendszere, a tervellenőrzés, a kamarai jogosultsággal történő beruházás-lebonyolítás, a vezető tervezői rendszer átdolgozása és a tagozatok Feladat Alapú Pályázati rendszere. Dr. Kováts Gábor jelentős mértékben segítette az MMK és a mérnöki tevékenység megismertetését. 2007-ben vállalta az MMK elnökeként a Magyar Műszaki Értelmiség Napja szervezését, mely a Parlamentben, majd a Magyar Tudományos Akadémián tartott rendezvényekkel népszerűsítette a műszaki tudományokat és a mérnöki munkát. Dr. Kováts Gábor elnöksége alatt a titkárság és az elnökség munkájában baráti...

Kapcsolataink

mmk mvm tolnamegyeikormanyhivatal tolnamegye szekszard kpvk ddek kte hidrlogo ete aliscabau tarrkft szc nyomda