K-3 Társkamaráink honlapjai : Nógrád MegyeHeves Megye

Felhívás Zielinski Szilárd Díjra történő javaslattételre

ZIELINSKI SZILÁRD DÍJ Az MMK kitüntetést alapított az 1923. évi XVII. törvény alapján 1924-ben megalakított Mérnöki Kamara első elnöke tiszteletére és emlékezetére. A kitüntetés azok a kamarai tagok kaphatják, akik a kamara elismertetése, eredményes működése érdekében tartósan kiemelkedő tevékenységet fejtettek ki. Emellett bírálati szempont még a kiemelkedő mérnöki tevékenység, mely nyomán magas színvonalú mérnöki alkotások valósultak meg, és a tudományos tevékenység vagy a mérnökök képzése és továbbképzése, mellyel a jelölt hozzájárult a műszaki ismeretek fejlesztéséhez, terjesztéséhez. A Zielinski Szilárd Díj kitüntetésre bármelyik kamarai tag vagy kamarai szerv tehet javaslatot, indoklással ellátva. A díjak száma évenként legfeljebb 4 db lehet. Kollektív alkotócsoport tagjai megosztva is megkaphatják a díjat. A beérkezett javaslatok közül az MMK elnökéből és alelnökeiből álló kuratórium – kuratóriumi tag érintettsége esetén az elnökség által helyette felkért tisztségviselő – dönt a díj odaítéléséről. Kérjük, hogy a Zielinski Szilárd Díj megítélésére irányuló javaslatokat, a mellékelt jelölőlapon indoklással legkésőbb 2019. febr. 15-én 16:00 óráig elektronikus úton küldjék meg az MMK főtitkárságának a szollosy.gabor@mmk.hu címre. Jelölőlap:    A korábbi években díjazottak listáját megtekintheti a következő címre kattintva: Zielinski-díjasok 2000-től...

Elhunyt dr. Kováts Gábor, a Magyar Mérnöki Kamara korábbi elnöke

A Magyar Mérnöki Kamara elnöksége tudatja a szomorú hírt, hogy dr. Kováts Gábor, az MMK korábbi elnöke 2018.12. 26-án hosszú, türelemmel viselt betegség után elhunyt. dr. Kováts Gábort a Kamara saját halottjának tekinti. Emlékét megőrizzük, nyugodjék békében! DR. KOVÁTS GÁBOR (Gyula, 1938. december 17. – Szeged, 2018. december 26.)   EMLÉKEZÉS DR. KOVÁTS GÁBOR ELNÖK ÚRRA  Dr. Kováts Gábort 1997-ben a köztestületi Magyar Mérnöki Kamara egyik alelnökévé választották, ahol elsősorban a vízügyi szakmapolitika mérnöki kamarába történő behozatalával tette működését emlékezetessé. Ekkor kezdte megjelentetni a Mérnök Újságban a szakmai jellegű írásait, melyet haláláig folytatott és melyért megkapta a „Mérnök-újságíró” plakettet is. A 2000-es évek közepén írásait saját könyvbe is szerkesztette. 2001-ben olyan időszakban vállalta a Magyar Mérnöki Kamara elnökségét, amikor esedékessé vált az EU-ba történő felvétel is. Ekkor kezdeményezője és aktív résztvevője volt az Európai Mérnöki Kamarák Szövetsége megalapításának, támogatója volt a V4 kapcsolatoknak, építette a nemzetközi kapcsolatokat pl. Szerbiával, Ausztriával, Horvátországgal. Az ország EU-ba történő felvétele igen sok feladatot jelentett az MMK-nak, melyet meggondolt feladatmegosztással, eredményesen irányított. Át kellett dolgozni a minősítési-jogosultsági rendszert és aktívan részt kellett venni az Eurocode alapú szabványok harmonizációjában, az új szabványok ismertetésében, terjesztésében.. Elnöki időszakában vált kötelezővé az MMK kreditpontos továbbképzési rendszere, a tervellenőrzés, a kamarai jogosultsággal történő beruházás-lebonyolítás, a vezető tervezői rendszer átdolgozása és a tagozatok Feladat Alapú Pályázati rendszere. Dr. Kováts Gábor jelentős mértékben segítette az MMK és a mérnöki tevékenység megismertetését. 2007-ben vállalta az MMK elnökeként a Magyar Műszaki Értelmiség Napja szervezését, mely a Parlamentben, majd a Magyar Tudományos Akadémián tartott rendezvényekkel népszerűsítette a műszaki tudományokat és a mérnöki munkát. Dr. Kováts Gábor elnöksége alatt a titkárság és az elnökség munkájában baráti...

Miért válaszd a mérnöki hivatást? Pályaorientációs előadások

A Tolna Megyei Mérnöki Kamara december 5-én a Szekszárdi Garay János Gimnáziumban a középiskolások számára – a továbbtanuláshoz szükséges végső döntéshozatalt megelőzően – „Miért válaszd a mérnöki pályát?„ címmel tartott előadást, ahol a Szakcsoportjaink képviselői több szakterületen mutatták be a diákok számára az eddig elvégzett munkáikat, a mérnöki hivatás szépségeit.   Az előadások anyaga az alábbi táblázatban tekinthető meg:   Palotásné Kővári Terézia –  TMMK elnök Köszöntő, előadók bemutatása Szente Károly – földmérő mérnök, TMMK elnökségi tag, Geodéziai Szakcsoport alelnök Geodézia Palotásné Kővári Terézia –  TMMK elnök Vízgazdálkodás Péri Gábor – okl. építőmérnök, TMMK elnökségi tag, Tartószerkezeti Szakcsoport elnök Tartószerkezet Hucker Csaba – épületgépész mérnök, TMMK FB. Elnök, Épületgépész Szakcsoport elnök Épületgépész Baloghné Gaál Zsófia – okl. környezetmérnök, TMMK elnökségi tag, Környezetvédelmi Szakcsoport elnök Környezetvédelem Korcsmár István – építőmérnök, TMMK elnökségi tag Mélyépítés kivitelezés Fenyvesi Csaba – okl. gépészmérnök, TMMK alelnök...

Tájékoztató a 2019. évi mérnöki kamarai díjakról

Tisztelt Kolléga! A korábbi gyakorlat szerint, idén is az MMK Küldöttgyűlése határozott a következő évi kamarai díjak kérdésében. A 2019. évben fizetendő kamarai díjakat a 10/2018. (V.12.) MMK Küldöttgyűlési határozat állapította meg: Kamarai Tagdíjtáblázat 2019 A 2019. évi díjak befizetése: Kérjük, hogy az Önre vonatkozó tagdíjat az OTP-nél vezetett számlaszámunkra szíveskedjen átutalni.  Számlaszámunk: 11746005-20009393 Amennyiben csekken kívánja befizetni, kérjük, jelezze telefonon vagy e-mailben (74/407-420, tmmk@tolna.net) A befizetett összegről a számlát minden esetben a befizető nevére állítjuk ki, cége befizetésénél a magánszemély nevét a közleményben (csekken, jobb felső sarok) kell feltüntetni. Befizetés határideje: 2019. március 31. A részletes kamarai díjtáblázat a  http://tmmk.hu/eves-aktualis-tagdijak/ Fontos információ: évtől a kamarai tagsághoz nem kötött jogosultsággal rendelkező tag – az a felelős műszaki vezető, műszaki ellenőr, épületenergetikai tanúsító valamint az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértő, aki a kamarai tagságot önként vállalta – valamint a tervező-szakértő technikusok is 40.000 forint éves kamarai díjat fizetnek....

Tárlat mutatja be a csodálatos építőmérnöki munkát Szekszárdon

Építőmérnök 200 címmel plakátkiállítást szervezett a Tolna Megyei Mérnöki Kamara a Garay János Gimnázium udvarán. A látványos kiállítás célja az építőmérnöki tevékenység megismertetése, szakmai és társadalmi megbecsülésének növelése, illetve a pályaválasztás előtt álló fiatalok figyelmének felhívása. A Magyar Mérnöki Kamara szeptember közepén szervezte meg a – kiállítás címével megegyező – nagy sikerű Építőmérnök 200 elnevezésű rendezvényt Budapesten. A kétnapos konferencia részeként nagyszabású, 135 plakátból álló kiállítást tartottak. A rendezvény időzítése nem véletlen, hiszen az Építőmérnökök Európai Tanácsa (ECCE) a 2018-as évet az építőmérnökök évének nyilvánította abból az alkalomból, hogy 200 évvel ezelőtt alakult meg az angol ICE (Institution of Civil Engineers), amely jubileumhoz a Magyar Mérnöki Kamara is csatlakozott a rendezvénysorozatával. Palotásné Kővári Terézia, a Tolna Megyei Mérnöki Kamara elnöke a megnyitón elmondta, a Garay gimnázium udvarán berendezett kiállításon a budapesti tárlaton bemutatott plakátok közül harminchat látható. Mint fogalmazott, a szekszárdi kiállításra a legjelesebb hazai építőmérnöki, és Tolna megyéhez kötődő alkotásokat bemutató plakátokat választottak ki. Palotásné Kővári Terézia nyitotta meg a kiállítást. Fotó: Kadarka.net Az elnök – aki maga is a gimnázium tanulója volt – tudatta, a kiállítás kettős célt szolgál. Egyrészt szeretnék alkotásain keresztül bemutatni a mérnököt, akinek a neve legtöbbször ismeretlen marad azok előtt, akik például végigsétálnak valamely Duna-hídon, autójukkal átrobognak egy autópályán, esetleg csak töltenek egy pohár vizet a csapból. Hozzátette, a kiállítás remélhetőleg jól szemlélteti a mérnöki tudást és innovációt, amely formálja, alakítja környezetünket. Emellett a mérnökök a gazdaság növekedésének is meghatározó szereplői, ezért is lényeges, hogy a társadalom megismerje tevékenységüket. A szekszárdi tárlat másik célja, hogy bemutassa a pályaválasztás előtt álló fiataloknak a mérnöki alkotásokat. Mindezt abban a reményben, hogy felébreszti érdeklődésüket ez iránt...

Kapcsolataink

mmk mvm tolnamegyeikormanyhivatal tolnamegye szekszard kpvk ddek kte hidrlogo ete aliscabau tarrkft szc nyomda