K-3 Társkamaráink honlapjai : Nógrád MegyeHeves Megye

Ügyfélfogadási tájékoztató

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy irodai nyitvatartásunk 2020.07.20 – 25. között az alábbiak szerint alakul: 2020.07.20 – 24. (H-CS) : 10:00 – 15:00 óra 2020.07.25. (Péntek) :...

ENERGETIKAI MÉRNÖK HALLGATÓ, ENERGETIKAI MÉRNÖK TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZAT

ENERGETIKAI MÉRNÖK HALLGATÓ, ENERGETIKAI MÉRNÖK TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZAT A Magyar Mérnöki Kamara Energetikai Tagozat Tolna Megyei Szakcsoportja pályázatot hirdet ENERGETIKAI MÉRNÖK TEHETSÉG DÍJ elnyerésére. A díj adományozásának célja az elnökség által meghatározott témában benyújtott, kiemelkedő színvonalú tanulmány elismerésével az energetikai mérnökhallgatók, pályakezdő fiatal mérnökök szakmai közösségbe illeszkedésének elősegítése. A pályázatot benyújtani lehetősége van minden a Paks 2 Akadémia „Atomerőművi üzemeltetési szakmérnök” képzésen eredményesen részt vett hallgatónak, aki a kiírt témában saját kreatív munkájának hozzáadásával, alapos szakirodalmi áttekintést, összehasonlító elemzést nyújtó művel pályázik.  A nyertes pályázók díszoklevélben és pályázati díjban részesülnek. A kiírók éves 50.000-os díjalapot hoznak létre, amiből a legjobbnak ítélt pályamunkát ismerik el. A pályázatok értékelését a Magyar Mérnöki Kamara Energetikai Tagozat Tolna Megyei Szakcsoportja által létrehozott bírálóbizottság végzi. Amennyiben a szakdolgozat nem magyar nyelvű, úgy magyar nyelvű összefoglalót kérünk. Ha a pályázattal kapcsolatosan kérdések merülnek fel, az Energetikai Szakcsoport elnökénél, Debreczeni Sándornál lehet érdeklődni az alábbi elérhetőségeken: debreczenis@ovit.hu , 06-20/584-1888. Érdeklődéssel és bizalommal várjuk fiatal kollégáink pályázatait. A pályázathoz szükséges mellékletek: – Pályázati jelentkezési lap – Pályamunka – Egy oldalas összefoglaló a pályamunkáról – Szakmai önéletrajz PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSI SZEMPONTOK A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 15. A pályázat benyújtása elektronikus úton a tmmk@tolna.net e-mail címre. A díjakat az oklevéllel együtt, a Tolna Megyei Mérnöki Kamara éves Taggyűlésén adjuk...

Gratuláció Dr. Hajtó Ödön MMK alapító elnök úr részére

A Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozata a legkiválóbb statikus mérnökök és szerkezettervezők – elsősorban erkölcsi – elismerésére kitüntetést alapított, amelyet a neves és széles körben elismert szerkezettervező mérnökről, dr. Menyhárd Istvánról nevezett el. Nagy Gyula MMK elnök március 9-én adta át a Duna Palota Színháztermében a Kamara idei kitüntetéseit a kiemelkedő mérnöki teljesítmények és a nagyszerű életművek elismeréseként. A tagozat 2019. évi Életmű díjazottja  Dr. Hajtó Ödön, a Kamara alapító elnöke.   Gratulálunk a kitüntetéshez!   források, további cikkek: https://www.innoteka.hu/cikk/mernoki_teljesitmenyeket_dijaztak.2071.html...

Gázszerelők nyilvántartása információk

Tájékoztató a Magyar Mérnöki Kamara által a gázszerelési tevékenység bejelentése, valamint a gázszerelői igazolvány kiállítása kapcsán végzett nyilvántartási tevékenységéről. A jogszabály a feladatot a Magyar Mérnöki Kamara hatáskörébe utalta, ezért felhívjuk figyelmét, hogy a területi kamarák ebben a kérdésben nem járnak el. Kérdése esetén kérjük keresse a Magyar Mérnöki Kamarát. ( gazszerelok@mmk.hu ) ÚJ BEJELENTÉS >>> ÉRVÉNYESSÉG MEGHOSSZABÍTÁS, MÓDOSÍTÁS >>> Aktuális gázszerelői nyilvántartás (2019.12.30.)   A földgázellátásról szóló 2008. év XL. törvény (továbbiakban: GET.) 88. §-ának 2019. december 17-én megjelent módosítása értelmében a csatlakozóvezeték- és a felhasználóiberendezés-létesítési, a biztonsági előírást érintő felszerelési és időszaki ellenőrzési tevékenység folytatására irányuló szándékot a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint a Magyar Mérnöki Kamarához kell bejelenteni. A fentiekkel összefüggően korábban a Kormányhivatalok által vezetett „gázszerelői hatósági nyilvántartást” 2020. január 1-jét követően a Magyar Mérnöki Kamara vezeti. Az ügy rövid leírása Az eljárás hatálya arra a személyre terjed ki, aki a földgázellátásól szóló törvény és végrehajtására kiadott rendeletek szerinti csatlakozóvezetékkel és felhasználóiberendezés-létesítéssel kapcsolatos tevékenységet kíván folytatni, vagy ezt a tevékenységét a korábban megállapított jogosultság alapján jelenleg is végzi. Ki jogosult a tevékenység végzésére? A tevékenységet az folytathatja, aki rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott szakmai képesítéssel és megfelel az ott meghatározott egyéb feltételeknek [16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet 1. számú melléklete 8.-10. pont, 2. számú melléklete, illetve a 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet 1. számú melléklete szerint]. Milyen adatokat kell megadni? A kérelmező neve, székhelye, anyja neve, értesítési címe, telefonszáma, elektronikus levélcíme, faxszáma, gázszerelői igazolványszáma (módosítás, hosszabbítás esetén), díjfizető neve, számlázási címe, díjfizető adószáma vagy adóazonosító jele, nyilatkozat, képesítések, a 42/2017.(XII.11.) NGM rendeletben 2. melléklete szerint felsoroltak. Milyen iratok szükségesek? A bejelentésnek tartalmazna kell 42/2017.(XII.11.) NGM rendeletben részletezett adatokat, és a kötelezően...

Kapcsolataink

mmk mvm tolnamegyeikormanyhivatal tolnamegye szekszard kpvk ddek kte hidrlogo ete aliscabau tarrkft szc nyomda